Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna KROPKA w Ostrowcu Świętokrzyskim
Poradnia powstała z myślą o dzieciach, które potrzebują wsparcia i pomocy w prawidłowym rozwoju.
Rozpoczynając od rzetelnej diagnozy poprzez profesjonalną terapię pomożemy dziecku "wyjść na prostą", "pokonać trudności" i "rozwinąć skrzydła".

Działamy w oparciu o Prawo Oświatowe i podlegamy merytorycznej kontroli Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Posiadamy wpis do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Ostrowieckiego pod NR 4/4330/2014.

Poradnia uprawniona jest do wydawania opinii, które są honorowane przez Szkoły i Komisje Egzaminacyjne i mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Terapia Metodą EEG Biofeedback


nieinwazyjna metoda treningu mózgu

Terapia Metodą Tomatisa


stymulacja neurosensoryczna rozwijająca uwagę słuchową