Terapia Metodą Tomatisa

Metoda Tomatisa znana jest również jako trening uwagi słuchowej, stymulacja słuchowa albo trening audio-psycho-fonologiczny.

Uwaga słuchowa to przetwarzanie słuchowe, umożliwiające świadomy odbiór informacji dźwiękowych, a zatem skuteczną komunikację ze światem. Dzięki niej możliwa jest selekcja informacji, bodźców płynących ze świata zewnętrznego.

Kiedy warto zastosować metodę Tomatisa?

Zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, seplenienie, błędne wypowiadanie głosek, niewyraźna i zbyt szybka mowa)
Problemy szkolne (trudności z czytaniem i pisaniem, ubogie słownictwo, nieumiejętność formułowania wypowiedzi, mylenie podobnie brzmiących słów, trudności z zapamiętywaniem, niewyraźne pismo, duża ilość błędów ortograficznych).
Zaburzenia koncentracji i uwagi (błędna interpretacja pytań, konieczność powtarzania poleceń, zapominanie)
Zaburzenia emocjonalne (nadpobudliwość, impulsywność, agresja, nadmierna nieśmiałość, drażliwość, płaczliwość, trudności z zasypianiem, moczenie nocne).
Zaburzenia ruchowe i czuciowe (nadwrażliwość dotykowa, niezgrabność ruchowa, lęki, mylenie stron, brzydkie pismo, niechęć do prac manualnych, problemy z jazdą na rowerze, pływaniem, graniem w piłkę, tańcem, rytmicznością)
ADHD, ADD (deficyt uwagi)
Autyzm
Zespół Aspergera
Porażenie mózgowe
Zespół Downa
Dysleksja ( w tym dysgrafia, czyli niemożność wypracowania starannego i czytelnego charakteru pisma oraz dyskalkulia, czyli trudności w wykonywaniu nawet prostych zadań matematycznych)
Centralne zaburzenia słuchu (schorzenie powoduje, że osoby, u których czułość słuchu jest prawidłowa sprawiają wrażenie niedosłyszących, mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie, szumie)
Trudności w nauce języków obcych
Zaburzenia głosu spowodowane nieprawidłową emisją głosu ( tzw. dysfonia)
Wypalenie zawodowe i nadmierny stres (napięcia emocjonalne, przemęczenie, zaburzenia nastroju, brak energii)

Jak to działa?

Metoda Tomatisa® działa dzięki przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. „Electronic Gating®”. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg. Jako materiał dźwiękowy wykorzystywane są utwory W. A. Mozarta.