Projekt unijny

Projekt „Zakup sprzętu do realizacji innowacyjnej metody terapii dla dzieci” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 ,,Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 ,,Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W poradni realizowana jest innowacyjna metoda terapii dla dzieci  – Zintegrowana terapia SI z treningiem słuchowym – Zintegrowana Terapia Procesów Słuchowych. Realizacja Terapeutycznego Słuchania polega na programie Metody Tomatisa indywidualnie dobieranym, który prowadzony jest przez kilka poziomów w odstępie czasowym. Formą terapii zintegrowanej jest łączenie terapii integracji sensorycznej z metodą Tomatisa. Dodatkową stymulacją terapeutyczną w uzasadnionych przypadkach jest Metoda Biofeedbacka.

 Korzyści ze stosowania Zintegrowanej Terapii Procesów Słuchowych:

  • poprawa w zakresie rozwoju  mowy
  • poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych
  • poprawa percepcji słuchowej, uwagi słuchowej
  • poprawia zdolność do słuchania i wykonywania poleceń (poszerza zdolność słuchania ze zrozumieniem)
  • rozwija pamięć, kształtuje koncentrację uwagi

Dodatkowo wzajemna zintegrowana terapia tych dwóch systemów sensorycznych (przedsionkowy i słuchowy) wpływa na:

  • poprawę równowagi, czucia ruchu, koordynację ruchów, lepszą organizację działań

Zintegrowana terapii procesów słuchowych przeznaczona jest dla:

  • dzieci z opóźnieniami w pojawianiu się mowy czynnej, z problemami w rozumieniu i wykonywaniu poleceń, z problemami w koncentracji uwagi, dzieci ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z ADHD ( zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi )

Poradnia prowadzić będzie formy zintegrowanej terapii słuchowej i integracji sensorycznej klasyfikując dzieci z zaburzeniami na podstawie przeprowadzonej konsultacji lub pogłębionej diagnozy i wydanych zaleceń do terapii.

Miejsce realizacji projektu :
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KROPKA ul. Świętokrzyska 72 Ostrowiec Św.

Zapytania ofertowe:

Zakup sprzętu do terapii Metodą Integracji Sensorycznej

Zakup sprzętu do terapii Metodą Tomatisa i Biofeedbacka