TUS – trening umiejętności społeczno-emocjonalnych

Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego (m. in. dla dzieci nieśmiałych, niepewnych siebie, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością, „nielubianych” przez kolegów). To zajęcia dla dzieci  z normą intelektualną, u których w życiu codziennym zaobserwowano niski poziom strategii społecznych.

Zajęcia  prowadzone są w formie warsztatów, w małej grupie rówieśniczej z wykorzystaniem scenek (reagowanie na emocje drugiej osoby) i elementów bajkoterapii  rozwijają swoje kompetencje społeczne. Nasze zajęcia grupowe są okazją dla dzieci do odkrycia: Jakie emocje znamy i odczuwamy, (np.: radość, smutek, złość)? Czy są złe i dobre emocje? Po czym poznajemy, co ktoś odczuwa (mina, ciało, gesty, słowa)? Rozwijamy również elementarne umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, współpracy w grupie oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Terapia skupia się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania. Celem takich zajęć jest nauczenie dzieci konkretnych umiejętności składających się na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.