Terapia logopedyczna

Poradnia oferuje: konsultacje, diagnozę, profilaktykę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Specjalista pomaga dzieciom i młodzieży w przypadku:

  • wad wymowy (seplenienia, rerania, mowy bezdźwięcznej, niepłynności mowy, braku lub nieprawidłowej realizacji różnych głosek…))
  • zaburzeń mowy i komunikacji: afazji dziecięcej, alalii (braku rozwoju mowy), opóźnionego rozwój mowy, zaburzeń ze spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera, zespołu Downa, jąkania, niedokończonego rozwoju mowy oraz dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną,

Osobom dorosłym w przypadku:

  • afazji (po udarach i urazach mózgu)
  • jąkającym się
  • z wadami wymowy

Terapia obejmuje:

  • ćwiczenia oddechowe
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych
  • ćwiczenia słuchowe, przede wszystkim oparte na usprawnianiu słuchu fonemowego
  • ćwiczenia prawidłowej artykulacji
  • ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia.