mgr Marta Mozal – terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w zakresie Pedagogiki Terapeutycznej
z Rehabilitacją w Wyższej Szkole Innowacji i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Resocjalizacji
i Terapii Uzależnień w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki, „ Integracji sensorycznej”
w Wyższej Szkole Biznesu i Pedagogiki w Ostrowcu Świętokrzyskim . Ponadto ukończyłam kurs kwalifikacyjny w zakresie komunikacji alternatywnej (język migowy I i II stopnia oraz komunikacja poprzez  piktogramy).
Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztat pracy nieustannie doskonale wykorzystując różnorodne metody i techniki wszechstronnie wspomagające rozwój młodego człowieka. Moja praca to moja pasja.

W poradni zajmuję się terapią integracji sensorycznej.