Terapia pedagogiczna

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży m.in. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, brakiem dojrzałości szkolnej.

Terapia pedagogiczna ma na celu eliminowanie trudności w:

  • czytaniu (tempo, technika, rozumienie)
  • pisaniu (tempo, poprawność ortograficzna, graficzna)
  • uczeniu się matematyki

…poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiedzialnych za te umiejętności.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej.