Terapia Metodą Biofeedback

EEG Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której mózg pacjenta uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych i tym samym poprawia się koncentracja, pamięć, pojawia się dobre samopoczucie, obniża poziom stresu, zmniejsza sie nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia procesu uczenia się, takie jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia. Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Początkowo Biofeedback stosowano wśród astronautów, by poprawić ich zdolności koncentracji uwagi oraz  odporność na stres. Od lat metoda  jest również wykorzystywana przez jednostki wojskowe, pilotów  i sportowców oraz stosowana u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz u dorosłych. Terapia biofeedback polecana jest dla dzieci i dorosłych szczególnie z takimi problemami jak:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • zaburzenia procesów uczenia się,
 • specyficzne trudności w uczeniu się np. dysleksja
 • ADHD,
 • zaburzenia zachowania u dzieci, całościowe zaburzenia rozwojowe
 • lęk, nadwrażliwość,
 • nadmierna agresja,
 • osobom  starszym poprawia koncentrację ,pamięć, sprawność procesów poznawczych
 • osobom po udarze EEG Biofeedback pozwala szybciej przywrócić mowę i jej rozumienie

Największą grupę dzieci i młodzieży, korzystających z terapii stanowią:

 • dzieci z ADHD i ADD (nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi)
 • dzieci z zaburzeniami uczenia się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)
 • dzieci z zaburzeniami zachowania (agresją, tremą, nadwrażliwością, jąkaniem)
 • dzieci po wypadkach, urazach głowy,
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, upośledzeniem umysłowym, zespołem Aspergera.

Dorosłe osoby korzystają z terapii Biofeedback w celu:

 • poprawy funkcjonowania umysłu (wspomaga szybkość uczenia się i koncentrację)
 • zwiększenia odporności na stres (osoby z problemami stresu, nerwicami, osoby z dużą odpowiedzialnością zawodową, sportowcy)
 • polepszenia nastroju i snu (zalecana osobom z zaburzeniami snu, stanami lękowymi, nerwicami, wypaleniem zawodowym)
 • rehabilitacji po urazach, wylewach, operacjach mózgu.

Na czym polega trening metodą EEG Biofeedback :

 • W czasie każdego spotkania obrazowana i monitorowana jest czynność bioelektryczna mózgu. Pacjent siedzi wygodnie w fotelu, z ułożonymi wzdłuż ciała rękami, do jego głowy podłączone są elektrody, które rejestrują fale mózgowe. Na jednym z monitorów terapeuta obserwuje pracę fal mózgowych  w postaci wykresów i stymuluje fale pożądane lub wygasza niepożądane.   Na drugim – pacjent gra w grę, której przebieg oraz wynik zależy jedynie od silnej woli pacjenta oraz jego możliwości w zakresie  koncentracji uwagi.   Mózg szybko uczy się nowych zachowań, więc taki trening bardzo ułatwia samoregulację na co dzień.
 • Treningi zawsze poprzedzone są wykonaniem przez pacjenta badania EEG, które pokazuje zapis czynności bioelektrycznej mózgu oraz wyklucza ewentualne przeciwwskazania do podjęcia terapii biofeedback.
 • Treningi powinny odbywać się systematycznie, w miarę możliwości 1 lub dwa razy w tygodniu. Ilość sesji ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju problemu pacjenta i stopnia jego nasilenia. Zazwyczaj poprawę uzyskuje się po minimum 15-20 sesjach.