Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna to określony sposób postępowania, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zaburzeń mowy. Logopeda zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną nieprawidłowej wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji o różnej etiologii m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o typie afazji, z dziećmi z zaburzeniami genetycznymi. Zgłoś się do logopedy, jeśli:

  • Twoje dziecko ma problem z mówieniem: dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy
  • Twoje dziecko ma problem z jedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów, a Ty nadal podajesz mu miksowane i papkowate pokarmy
  • u Twojego dziecka obserwujesz nadmierne ślinienie się, stale uchyloną buzię
  • Twoje dziecko jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą
  • Twoje dziecko jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi
  • u Twojego dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe,
  • ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu
  • ktoś z Twoich bliskich mówi niepłynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jąka się

Szybkie dostrzeżenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka, zwłaszcza w 1. roku jego życia, pozwoli na postawienie trafnej diagnozy i ukierunkowanie działań terapeutycznych.  Specjalista zaproponuje ewentualną terapię lub przekaże wskazówki do dalszej pracy.