mgr Natalia Zalewska – psycholog

Z wykształcenia jestem mgr psychologii. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Okres studiów pozwolił mi zapoznać się z wiedzą, która pogłębiła moje zainteresowanie drugim człowiekiem i ukazała mi wiele perpektyw ujmowania go. Studia psychologiczne wytworzyły we mnie nie tylko chęć pracy z innymi ludźmi, ale także zainteresowanie naukowymi aspektami funkcjonowania umysłowego człowieka oraz zaburzeń psychicznych czy rozwojowych. Na co dzień pracuję w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dziecka, gdzie głównie zajmuję się konsultacjami oraz terapią psychologiczną dzieci z opóźnieniami wieku rozwojowego. Do moich zadań należą także poradnictwo oraz praca z rodzicami dzieci. Jestem osobą, dla której rozwój zawodowy, nabywanie odpowiednich kompetencji  i praca z ludźmi są bardzo ważne.