mgr Marta Raszkiewicz – terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Wyższej szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Ukończyłam studia podyplomowe z

–  Oligofrenopedagogiki- Wyższa Szkoła Handlu i Finansów w Warszawie

–  Socjoterapii- Wyższa Szkoła Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

–  Doradztwa Zawodowego- Wyższa Szkoła Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

–  Integracji Sensorycznej –   Wyższa szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu we współpracy z College Medycznym w Kielcach.

Jestem również Trenerem Umiejętności Psycho-Społecznych , Trenerem Treningów Interpersonalnych- Instytut Edukacji Psychologicznej Andrzej Szulc we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym w ramach programu „Partner” w Krakowie.

Ukończyłam również kurs „Terapia Ręki”- Wyższa Szkoła Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Posiadam bardzo duże doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w tym z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuję jako terapeuta Integracji Sensorycznej i TUS oraz prowadzę zajęcia rewalidacyjne  i TUS  w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz w ramach Ośrodka Koordynacyjno-  Rehabilitacyjno-Opiekuńczego OKRO) „ Za Życiem”.

W poradni zajmuję się Integracją Sensoryczną.

W dniu 18.11.2013 r uzyskałam certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie przeprowadzania badań, programowania i terapii z użyciem systemu KATIS. Jest to jedyne w Europie i na świecie standaryzowane narzędzie do badań, programowania i terapii zaburzeń sensorycznych u dzieci od 12 miesiąca do 4 roku życia.

 „Im wrażliwszy będziesz na zjawisko integracji sensorycznej w swym dziecku, tym lepiej będziesz mógł mu pomóc […] wieść szczęśliwe życie, pełne sukcesów” (A. Jean Ayres).”