mgr Małgorzata Łukasik – terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.
Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki, „ Spektrum autyzmu
i Zespołu Aspergera”, „ Integracji sensorycznej” w Wyższej Szkole Biznesu i Pedagogiki
w Ostrowcu Świętokrzyskim . Ponadto ukończyłam kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii Pedagogicznej.
Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Doskonalę warsztat pracy wykorzystując różnorodne metody i techniki wszechstronnie wspomagające rozwój młodego człowieka.

W poradni zajmuję się terapią integracji sensorycznej.