mgr Krystyna Wesołowska – logopeda

Ukończyłam studia magisterskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na kierunku logopedia. Posiadam również uprawnienia do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego. Zawód logopedy wybrałam ponieważ praca ta, daje mnóstwo satysfakcji oraz przyjemności w której realizuję się od kilku lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach oraz placówkach specjalnych. W mojej pracy kładę nacisk na dokładne poznanie każdego dziecka, ściśle współpracując z rodzicami by wspólnie z nimi rozwiązywać pojawiające się problemy.

W poradni zajmuję się diagnozą, poradnictwem  oraz terapią logopedyczną.