mgr Barbara Kozłowska – logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii oraz studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie logopedii. W swojej pracy bardzo cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem.  Jestem osobą  otwartą i komunikatywną. Staram się na bieżąco poszerzać i udoskonalać swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach, kursach, webinariach. Do moich zadań jako logopedy należy m.in.:

– przeprowadzenie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu;

– ustalenie logopedycznego postępowania korekcyjno – terapeutycznego;

– komunikowanie się z rodzicami i opiekunami dzieci objętych terapią logopedyczną.