mgr Edyta Kopyś – terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończyłam ponadto kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe „Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną” na Uniwersytecie Rzeszowskim, „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach, „ Integracja sensoryczna” w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu oraz kurs Terapia ręki I°i II°. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieram moich podopiecznych w osiąganiu wszechstronnego rozwoju dostosowanego do indywidualnych możliwości psychoruchowych.

W swojej pracy z dziećmi wykorzystuję wiele metod i technik. Kieruję się mottem: […] mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi […] (Janusz Korczak)

W poradni zajmuję się diagnozą , poradnictwem  oraz terapią integracji sensorycznej.