mgr Kamila Strzępska – psycholog, specjalista z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0-6 roku życia

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podjęłam również studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 roku życia. Ponadto ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Przez czas studiów wielokrotnie świadczyłam pomoc wolontariacką w Szkołach Specjalnych oraz Domach Opieki.

Wybór mojej drogi zawodowej jest próbą połączenia pracy z pasją, bycia z ludźmi i dla ludzi. Doświadczenia wyniesione z pracy z dziećmi oraz młodzieżą z różnymi rodzajami niepełnosprawności pokazały mi, jak niezwykle cennym i ważnym jest towarzyszenie najmłodszym na początku ich życiowej drogi: kiedy się uczą, rozwijają, pokonują różne trudności i swoje słabości, by poznać własne granice i nauczyć się je akceptować, albo przekraczać, by czerpać radość i satysfakcję z tego, co robią.

W poradni zajmuję się diagnozą, poradnictwem  oraz terapią psychologiczną dzieci najmłodszych w wieku 0-6 lat.

Certyfikowany Terapeuta EEG Biofeedback I stopnia. W poradni zajmuje się również terapią metodą Biofeedback.