mgr Aneta Zawadzka – Dyrektor poradni – pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta

Z wykształcenia jestem pedagogiem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytetu Białymstoku. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie:

– Socjoterapii dzieci i młodzieży

– Surdopedagogiki  w zakresie pracy z dziećmi z niedosłuchem

– Pedagogiki specjalnej – edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– Diagnoza  i terapia pedagogiczna

– Certyfikowany specjalista i Praktyk Metody Tomatisa® Poziom 1 i 2.  Przeprowadzam diagnozę Testem uwagi słuchowej oraz Terapię Metodą Tomatisa®. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Przez wiele lat związana byłam z problematyką rodzicielstwa zastępczego. Zawsze chciałam pracować z dziećmi i pomagać im w przezwyciężaniu trudności. Obecnie zajmuje się specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej, z którymi boryka się coraz więcej uczniów. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia uprawniające mnie do posługiwania się testami pedagogicznymi diagnozującymi dysleksję, dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię. Dodatkowo prowadzę również zajęcia indywidualne z dziećmi z niedosłuchem. Ukończyłam Kurs Polskiego Języka Migowego. Posiadam uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Audiometrem Tonalnym (badanie słuchu).

W poradni zajmuję się diagnozą, poradnictwem i terapią pedagogiczną.