Cennik

Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna/ integracji sensorycznej 60 minut120 zł
Konsultacja psychologiczna/logopedyczna
z wydaniem informacji
60 minut180 zł
Terapia pedagogiczna/logopedyczna/psychologiczna/
integracji sensorycznej
60 minut90 zł
Terapia TUS-trening umiejętności społeczno-emocjonalnych60 minut70 zł/osoba
Terapia metodą Tomatisa60-80 minut100 zł
Terapia metodą EEG Biofeedback60 minut100 zł
Diagnoza psychologiczna więzi rodzinnych1 spotkanie +1 na wydanie opinii250 zł
Diagnoza psychologiczna poziomu funkcjonowania intelektualnego1 spotkanie +1 na wydanie opinii250 zł
Diagnoza Uwagi słuchowej metodą Tomatisa60 minut250 zł
Diagnoza ADHD3-4 spotkania +1 na wydanie opinii400 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej z wydaniem informacji2 spotkania + 1 na wydanie opinii380 zł
Diagnoza Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R 2-3 spotkania + 1 na wydanie opinii400 zł
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych/dysleksji,dysgrafii,dysortografii,
dyskalkulii z wydaniem opinii
2 spotkania + 1 na wydanie opinii380 zł
Badanie dojrzałości szkolnej dzieci
siedmioletnich z wydaniem opinii
2 spotkania + 1 na wydanie opinii380 zł
Badanie EEG Biofeedback90 minut380 zł
Wydanie zaświadczenia20 zł