Cennik

Konsultacja psychologiczna60 minut90 zł
Konsultacja psychologiczna z wydaniem informacji o wyniku konsultacji60 minut150 zł
Konsultacja pedagogiczna60 minut90 zł
Konsultacja logopedyczna60 minut90 zł
Konsultacja logopedyczna z wydaniem informacji o wyniku konsultacji60 minut150 zł
Terapia pedagogiczna60 minut70 zł
Terapia logopedyczna60 minut70 zł
Terapia integracji sensorycznej60 minut70 zł
Terapia TUS-trening umiejętności społeczno-emocjonalnych60 minut60 zł/osoba
Diagnoza psychologiczna z wydaniem informacji o wynikach diagnozy1 spotkanie +1 na wydanie informacji180 zł
Diagnoza pedagogiczna z wydaniem informacji o wynikach diagnozy1 spotkanie +1 na wydanie informacji180 zł
Diagnoza logopedyczna z wydaniem informacji o wynikach diagnozy1 spotkanie +1 na wydanie informacji180 zł
Diagnoza ADHD3-4 spotkania +1 na wydanie opinii350 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej z wydaniem informacji2 spotkania + 1 na wydanie opinii300 zł
Diagnoza rozwoju małych dzieci Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R z wydaniem opinii2-3 spotkania + 1 na wydanie opinii350 zł
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych z wydaniem opinii2 spotkania + 1 na wydanie opinii300 zł
Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii z wydaniem opinii2-3 spotkania + 1 na wydanie opinii300 zł
Badanie dojrzałości szkolnej dzieci
siedmioletnich z wydaniem opinii
2 spotkania + 1 na wydanie opinii300 zł
Terapia metodą EEG Biofeedback60 minut80 zł
Terapia metodą Tomatisa60 minut80 zł
Badanie Uwagi słuchowej metodą Tomatisa60 minut150 zł
Badanie EEG Biofeedback90 minut300 zł